Biuro Rachunkowe BluMarProwadząc księgowość danej firmy zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym Klientom. Obsługa księgowa opiera się na wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu naszych specjalistów.

Nasze biuro księgowe dostosuje warunki współpracy do specyfiki danej firmy. Do obsługi każdego Klienta przydzielany jest księgowy, który pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania podatkowe, a obsługa księgowa przebiega niezwykle sprawnie. Nasza firma oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, kadr, płac i rozliczeń ZUS. Oferujemy sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, wniosków kredytowych, analiz finansowych oraz prognoz: bilansów, rachunków zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.

Nasza firma zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług księgowych w przystępnych cenach. Swoim klientom oferujemy szeroki zakres obsługi z możliwością stworzenia indywidualnego pakietu usług. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie Państwa działalności gospodarczej od strony formalnej. Dokładamy wszelkich starań, by wszyscy nasi klienci byli usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych przez nas usług oraz aby mogli skupić się na prawidłowym funkcjonowaniu firmy pomijając uciążliwe aspekty jej prowadzenia.

Oferta

Nasza oferta w zakresie księgowości i podatków skierowana jest dla do:Biuro Rachunkowe BluMar
– przedsiębiorców prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą,
– przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,
– spółek prawa handlowego, do których należą spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna.

Poniżej prezentujemy zakres świadczonych usług księgowych oraz obsługi spraw kadrowo-płacowych:

Księga rachunkowa – pełna księgowość

 • prowadzenie księgi handlowej (rachunkowej),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych (CIT-8, PIT-36, PIT-36L, 37),
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (CIT-2 lub PIT-5) w trakcie roku,
 • dla podmiotów rozpoczynających działalność opracowanie polityki rachunkowości wraz z utworzeniem planu kont,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D,
 • sporządzanie informacji VAT-UE.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – księgowość uproszczona

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rozliczeń stanów należności i zobowiązań,
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5) w trakcie roku,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L,37,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • sporządzanie informacji VAT-UE.

Obsługa płacowa pracowników

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów zleceń,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • wyliczanie należnego ekwiwalentu za urlop,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4,
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie do ZUS,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R,
 • przygotowywanie zgłoszeń (wygłoszeń) do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin.

Obsługa kadrowa pracowników

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie projektów umów o pracę, umów zleceń,
 • kontrola terminów okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP,
 • ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego,
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.

Masz pytania ? napisz do Nas

Zapytanie