Usługi Księgowe

Prowadząc księgowość danej firmy zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym Klientom. Obsługa księgowa opiera się na wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu naszych specjalistów.

Nasze biuro księgowe dostosuje warunki współpracy do specyfiki danej firmy.

Do obsługi każdego Klienta przydzielany jest księgowy, który pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania podatkowe, a obsługa księgowa przebiega niezwykle sprawnie.

Nasza firma oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, kadr, płac i rozliczeń ZUS.

Oferujemy sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, wniosków kredytowych, analiz finansowych oraz prognoz: bilansów, rachunków zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą !

Masz pytania ? napisz do Nas

Zapytanie             Oferta