Aktualne 2020

Polisa OCP 2020 PL/EN
Version: od 15.05.2020
Published: 20 maja 2020

OCP Certyfikat PL/EN
Version: od 15.05.2020
Published: 20 maja 2020

Certyfikat Kabotaż PL/DE
Version: od 15.05.2020
Published: 20 maja 2020

Za 2019

Polisa OCP 2019
Version: od 15.05.2019
Published: 7 maja 2019

OCP Certyfikat 2019 PL
Version: od 15.05.2019
Published: 7 maja 2019

OCP Certificate 2019 ENG
Version: from 15.05.2019
Published: 7 maja 2019

Potwierdzenie zapłaty pierwszej raty/Confirmation of payment of the first installment OCP 2019
Published: 9 maja 2019

Potwierdzenie zapłaty drugiej raty/Confirmation of payment of the second installment OCP 2019
Published: 21 sierpnia 2019

Potwierdzenie zapłaty trzeciej raty/Confirmation of payment of the third installment OCP 2019
Published: 12 listopada 2019

Potwierdzenie zapłaty czwartej raty/Confirmation of payment of the fourth installment OCP 2019
Published: 11 lutego 2020

Za 2018

Polisa OCP 2018
Published: 11 maja 2017

OCP Certyfikat 2018 PL
Version: do 14.05.2019
Published: 11 października 2016

OCP Certificate 2018 EN
Published: 10 maja 2017

Potwierdzenie opłaty I raty polisy OCP 2018
Published: 11 maja 2017

Potwierdzenie opłaty II raty polisy OCP 2018
Published: 9 listopada 2018

Dokumenty Firmowe

KRS

NIP

Certyfikat ISO28000